Janusz Zemke
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.
Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

Uważam, że...

Powinniśmy lepiej chronić prawa podstawowe obywateli Unii

– Parlament Europejski na ostatnim posiedzeniu w Brukseli dyskutował nad wieloletnimi ramami prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022.
To bardzo ważne, albowiem statutowym celem Agencji jest dostarczanie instytucjom Unii oraz państwom członkowskim pomocy i wiedzy specjalistycznej w zakresie praw podstawowych przy wdrażaniu przez nie prawa unijnego, w celu zapewnienia pełnego poszanowania praw podstawowych.

Dziedziny tematyczne działalności Agencji są określane w wieloletnich ramach prac obowiązujących przez okres pięcioletni. W projekcie omawianej decyzji Rada zaproponowała, by w latach 2018–2022 Agencja Praw Podstawowych skupiała się przede wszystkim na sytuacji ofiar przestępstw i dostępie do wymiaru sprawiedliwości; kwestiach równości i niedyskryminacji, zagadnieniach społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności na poszanowaniu życia prywatnego i ochronie danych osobowych; współpracy sądowej, z wyjątkiem spraw karnych; migracji i integracji uchodźców, a ponadto – prawach dziecka i integracji społecznej Romów.

Podzieliłem opinię posła sprawozdawcy, że Parlament powinien – w trakcie zamkniętych już, niestety, negocjacji – silniej akcentować potrzebę włączenia do nowych ram współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Stanowiłoby to bowiem nie tylko odzwierciedlenie istniejących potrzeb lokalnych, ale również umożliwiłoby Agencji dostarczenie – z własnej inicjatywy – kompleksowej analizy w dziedzinach, mających oczywiste znaczenie dla praw podstawowych.

Uważam ponadto, że Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, powinna w nieodległej perspektywie przejąć od Komisji Weneckiej, będącej organem Rady Europy, zadanie dostarczania Komisji Europejskiej fachowej ekspertyzy w zakresie poszanowania praworządności w państwach członkowskich, a także analizy sytuacji ich obywateli (będących obywatelami Unii Europejskiej), których prawa podstawowe są również naruszane w efekcie działań organów krajowych, sprzecznych z zasadami państwa prawnego.

Janusz Zemke

Bruksela,
1 czerwca 2017 r.

***

Czytaj całość »

GALERIA STAŻYSTÓW POSŁA J. ZEMKE

Obraz 1332

Polska Prezydencja w Radzie UE

1 stycznia 2012 r. po raz siódmy w historii prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejęła DANIA. Tym samym zakończyło się, sprawowane od 1 lipca 2011 roku polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Czytaj całość »

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć animację.

W UNII EUROPEJSKIEJ

* W UE na jednego emeryta pracuje teraz czterech Europejczyków. W 2020 r. będzie ich pięciu, a w 2060 r. tylko dwoje.

* Średni wiek przejścia na emeryturę w 2010 r. to 61,4 lata.

* Przewidywana dziś długość życia mężczyzn to 76 lat, kobiet - 82. W 2060 r. będzie to już 84 lata dla mężczyzn i 89 lat dla kobiet.

* Odsetek liczby osób pracujących w porównaniu do liczby osób powyżej 75 roku życia wzrośnie z 25,4 proc. dziś do 53,5 proc. w 2060 r.

* W 2060 r. wydatki publiczne związane ze starzejącym się społeczeństwem będą wynosić już 4,75 proc. PKB, a wydatki związane z emeryturami 2,4 proc. PKB.

Czytaj całość »

GALERIE FOTO

Obraz 2901

Internauci piszą...

Uzasadnienie

– Szanowny Panie Pośle,
to, że byłemu funkcjonariuszowi aparatu bezpieczeństwa PRL, pozytywnie zweryfikowanemu, a następnie pełniącemu nawet przez 27 lat służbę w organach bezpieczeństwa III RP, emerytura została przyznana przez totalitarny reżim i że był to wygórowany i nienależny przywilej finansowy o charakterze politycznym, to już wiemy.

Jak jednak zacytowany poniżej bełkot z uzasadnienia do projektu ustawy represyjnej odnieść do kwestii renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu służb mundurowych III RP, który wprawdzie kiedyś w aparacie bezpieczeństwa działał, ale krótko i co najgorsze, nie miał wtedy jeszcze ani żony ani dzieci.

"W zakresie obniżania wysokości policyjnych rent rodzinnych, z jednej strony może się wydawać, iż osoby je pobierające nie uczestniczyły bezpośrednio w działaniach aparatu bezpieczeństwa PRL Z drugiej strony natomiast korzystały z profitów, jakie dawała służba ich małżonków, czy rodziców na rzecz totalitarnego państwa (w szczególności materialnych wynikających z wyższych uposażeń)."
 

Z poważaniem (dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke), 20 czerwca 2017 r.

***

Czytaj całość »

Kurs obsługi komputera

Obraz 2087

EUROPEJSKIE DROGI – radio Pomorza i Kujaw

Polecamy Państwu wysłuchanie audycji Wojciecha Sobocińskiego pt. "Europejskie drogi", które cyklicznie nadawane są w środy o 12,15 na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. 

 

Czytaj całość »

Licznik odwiedzin

7843443
Obecnie stronę przegląda
122 użytkownik(-ów)
  • RSS RSS: Aktualności
  • RSS RSS: Komunikaty

Dołącz do Zemke Teamu

  • Zapraszamy seniorów z Kujaw i Pomorza na bezpłatne kursy “Komputer oknem na świat”. Zgłoszenia przyjmują biura poselskie Janusza Zemke w Bydgoszczy (tel. 737 48 75 71), Toruniu (tel. 736 83 29 27), Włocławku (tel. 736 83 29 28), Inowrocławiu (tel. 736 83 29 29), Grudziądzu (tel. 736 83 29 30) oraz Piotrkowie Kujawskim (tel. 604 43 83 72).

Komunikaty

* 23 czerwca br. w Cetrum Prasowym "Foksal" w Warszawie odbędzie się konferencja „Dokąd zmierza Polska? Doktryna obronna i siły zbrojne w zmieniającej się Europie”, zorganizowana pod auspicjami i z udziałem dwóch byłych zwierzchników Sił Zbrojnych RP – Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego. Jednym z panelistów będzie poseł Janusz Zemke, czytaj więcej...

* W związku z wydawaniem kolejnych decyzji ZER MSW o obniżeniu świadczeń, wśród zainteresowanych rodzi się wiele pytań i wątpliwości dotyczących odwołań w konkretnych sytuacjach. Zespół Prawny Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych prowadzi i bieżąco aktualizuje zakładkę "PYTANIA i ODPOWIEDZI", do której warto zaglądać. Zapraszamy też do publikacji w "PORADNIKU  DLA EMERYTÓW...", gdzie zamieszczone są wzory odwołań od decyzji ZER

* 14 czerwca br. ukazał się wywiad z posłem Januszem Zemke w "Kujawsko-Pomorskie. Portal Promocji Eksportu" pt. "Jestem pełen obaw, jeżeli chodzi o Brexit". Zapraszamy do lektury na stronach Portalu i TUTAJ

* 13 czerwca br. poseł Janusz Zemke skomentował w "Faktach" TVN stanowisko Komisji Europejskiej ws. kary wobec nierealizowania planów relokacji uchodźców m.in. przez Polskę: "– Komisja Europejska – wydaje mi się – nie do końca świadomie uczestniczy w grze politycznej, którą na zimno prowadzą rządy Polski, Czech i Węgier". 

* Od 12 do 15 czerwca br. obraduje w Strasburgu Parlament Europejski, ogladaj transmisję na żywo. W programie m.in. unijna polityka spójności po 2020 r., 30 rocznica powstania programu ERASMUS, problemy migracji, bezpieczeństwa i obrony (przed Radą Europejską 22-23 czerwca) oraz wycofanie się USA z porozumienia paryskiego ws. klimatu, czytaj więcej... Wystąpienia posła Janusza Zemke przeczytaj TUTAJ

* 5 czerwca br. zapraszamy do oglądania internetowego programu #RZECZoPOLITYCE w Rzeczpospolita TV, gdzie gościem redaktor Zuzanny Dąbrowskiej był  poseł Janusz Zemke, czytaj więcej...

* 2 czerwca br. zamieszczono nagranie bydgoskiego programu "Gdańska 27", prowadzonego przez Remigiusza Jaskota (to wspólna inicjatywa "Gazety Wyborczej" i TOK FM), który jest wynikiem rozmowy z posłem Januszem Zemke podczas jego pobytu w Bydgoszczy 26 maja br. Zapraszamy do obejrzenia TUTAJ.

* W "Poradniku dla emerytów..." zamieszczone są wzory odwołań do właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w związku ze skutkami ustawy z 16 grudnia 2016 r. Wzory te są rekomendowane przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

* 31 maja i 1 czerwca br. obradował na sesji plenarnej Parlament Europejski w Brukseli, czytaj więcej... Przed południem w Parlamencie Europejskim odbyła się seria głosowań nad procedowanymi rezolucjami, w tym na temat cyfrowej Europy. Wystąpienia posła Janusza Zemke – czytaj TUTAJ

* 30 maja br. nadeszła odpowiedź na priorytetowe pytanie poselskie Janusza Zemke do Komisji Europejskiej ws. represyjnej ustawy ograniczającej świadczenia emerytalne byłym funkcjonariuszom mundurowym, czytaj więcej...  w "Poradniku dla emerytów..."

* 27 maja br., to dzień, w którym działacze SLD w całym kraju rozdawali na ulicach wielu miejscowości bezpłatne egzemplarze Konstytucji RP z tekstem uchwalonym 2 kwietnia 1997 r. 25 maja odbyło się referendum konstytucyjne, a Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 r. Na fot. przewodniczący SLD w Tucholi Piotr Jarosz wręcza przechodniom Konstytucję RP na jej 20-lecie.

* 25 i 26 maja br. poseł Janusz Zemke przebywał na spotkaniach poselskich w regionie kujawsko-pomorskim.

  • 25 maja – Grudziądz, Turzyn k. Kcyni

godz. 9,30 – "Europejska lekcja" i spotkanie z uczniami w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 27

godz. 11,00 – spotkanie z przedstawicielami regionalnych i lokalnych mediów, biuro poselskie J. Zemke przy ul. Kosynierów Gdyńskich 27, lok. 43

Biuro posła Janusza Zemke w Grudziądzu otwarte zostało dziś pod nowym adresem: ul. Kosynierów Gdyńskich 27, lok. 43, tel. 736 83 29 30. Na fot. poniżej: poseł Janusz Zemke z asystentem w Grudziądzu Tobiaszem Kobyłeckim, przed wejściem do nowej siedziby biura

godz. 12,00 – spotkanie z aktywem lewicy w Grudziądzu i członkiniami Forum Równych Szans i Praw Kobiet, siedziba biura poselskiego J. Zemke przy ul. Kosynierów Gdyńskich 27

godz. 13,00 – spotkanie z przedstawicielami Koła SEiRP w Grudziądzu, biuro poselskie J. Zemke przy ul. Kosynierów Gdyńskich 27

godz. 16,00 – spotkanie w nowo otwartym Muzeum Przyrody i Łowiectwa w Turzynie k. Kcyni

  • 26 maja – Bydgoszcz, Koronowo, Szubin

godz. 11.00 – nagranie rozmowy w redakcji "Gazety Wyborczej" w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej. Artykuł ukaże się na łamach "Gazety" 30 maja br.

godz. 12,15 – udział w audycji Marcina Kupczyka "Pytać każdy może" na antenie Polskiego Radia PiK, wraz z europosłami Tadeuszem Zwiefką i Kosmą Złotowskim


godz. 12.30 – udział w III Powiatowym Konkursie Piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej "Listy śpiewające" w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 41. Poseł ufundował główną nagrodę – zaproszenie do Brukseli. Laureatką została Marcelina Bociek z IV LO w Bydgoszczy

godz. 16,00 – otwarte spotkanie z mieszkańcami Koronowa, sala Urzędu Miejskiego przy pl. Zwycięstwa 1

godz. 19,00 – otwarte spotkanie z mieszkańcami Szubina, sala Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13

* 22 maja br. o godz. 7,15 poseł Janusz Zemke był gościem  programu "Rozmowa Poranka" w TVN24 Biznes i Świat.  Rozmawiano
o wizytach Donalda Trumpa w krajach Zatoki Perskiej i Izraelu, sytuacji w Unii Europejskiej po wyborach we Francji, Niemczech i Brexicie oraz skutkach polskiej polityki wobec uchodźców.

Sonda

Jak PE powinien wpływać na przyszłość Europy?

Komentarz na gorąco...

Ograniczajmy marnotrawienie żywności

– Ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności, to cele nie tylko gospodarcze, ale także etyczne.

Z przekonaniem poparłem sprawozdanie przygotowane przez posła Biljana Borzana, przedstawione na majowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Uważam, że należy wspierać wszystkie działania ograniczające marnotrawienie żywności.

Na świecie, co roku jest marnowanych ponad 30 proc. wytwarzanej żywności. W Unii Europejskiej skala tego zjawiska jest wysoce niepokojąca, gdyż rocznie marnuje się 80 milionów ton żywności.

Z zasady podkreśla się wymiar gospodarczy tego zjawiska. Moim zdaniem, znacznie istotniejszy jest wymiar etyczny, gdyż mamy nadprodukcję żywności, przy równoczesnej rosnącej skali ubóstwa w świecie i liczbie ludzi biednych, których nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb żywnościowych.

Popieram działania Unii Europejskiej, które mają ograniczyć marnotrawstwo żywności do 2030 roku, co najmniej o 50 procent. Wymaga to oczywiście nasilenia działań w zakresie rozsądnego planowania produkcji rolno-spożywczej, jak również przechowywania i przetwarzania żywności. Ponieważ nie da się wyeliminować zupełnie zjawiska marnotrawienia żywności, Unia powinna wspierać te badania i technologie, które umożliwią odzyskiwanie jak najwięcej cennych surowców.

Janusz Zemke

Strasburg,

16 maja 2017 r.

Czytaj całość »

GALERIA LAUREATÓW KONKURSÓW

Obraz 1245

FUNDACJA im. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO

Obraz 1326

Strona Komisji Europejskiej po polsku

* Funkcjonuje specjalna strona internetowa Komisji Europejskiej w języku polskim. Zapraszamy do korzystania z jej treści TUTAJ

Staże i wizyty naukowe
w Parlamencie Europejskim

Pragnąc wnieść swój wkład w rozwój edukacji europejskiej i szkolenie zawodowe oraz umożliwić obywatelom poznanie zasad funkcjonowania instytucji, Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i „wizyt naukowych” w Sekretariacie Generalnym PE oraz w innych instytucjach europejskich.

Czytaj całość »

Kalendarz

23 Czerwca 2017
Piątek
Imieniny obchodzą: Wanda, Józef i Zenon
Do końca roku zostało
191 dni.

Ostatnia aktualizacja

0

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej.
Mam nadzieję, że będą Państwo znajdować tutaj interesujące informacje, dotyczące mojej działalności
jako posła do
Parlamentu Europejskiego z Kujaw i Pomorza w dwóch kolejnych kadencjach obejmujących lata 2009-2019.

Zapraszam do moich profili         

 

W  Parlamencie Europejskim:


Koniec opłat roamingowych to przywrócenie obywatelom wolności podróży, poczucia bycia w domu, braku konieczności płacenia za przekroczenie granicy, postrzegania Europy jako swojego domu. Nieważne gdzie kto mieszka - cała Europa jest nasza. Jest to symbolicznie bardzo mocne.

***
Wiadomości dnia:

Staż w Brukseli, to nie tylko poznawanie pracy Parlamentu, lecz także udział w wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach. Stażystki posła Janusza Zemke – Inez Szczurowska i Agnese Prikule odwiedziły dziś wystawę, zorganizowaną przez Europejską Akademię Dermatologii, poświęconą profilaktyce raka skóry, 21 czerwca 2017 r.

***

20 czerwca odbyło się VI Mogileńskie Dyktando, nad którym patronat honorowy sprawował m.in. poseł Janusz Zemke. Zdobywcą I miejsca i nagrody od posła okazał się krakowianin Tomasz Malarz, w promowaniu piękna i czystości mowy ojczystej – uznanie dla mogileńskich samorządowców, środowiska polonistów i animatora wydarzenia Mariusza Niecikowskiego, fot. Tomasz Mokos, czytaj więcej..., 21 czerwca 2017 r.

***

W biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu zakończył się 21. w tej kadencji Parlamentu kurs dla seniorów "Komputer oknem na świat". Zajęcia prowadziła Daria Czarnecka, studentka III roku (wkrótce absolwentka) administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, fot. Marek Jopp, 21 czerwca 2017 r.

***

W Bydgoszczy, pod patronatem posła Janusza Zemke, odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej, zorganizowany przez Fundację "EDA Art". Laureat w kategorii wiekowej 17-23 lata, Michał Bojczuk ze Skarżyska-Kamiennej, otrzymał
w nagrodę zaproszenie posła do zwiedzenia Parlamentu Europejskiego i Brukseli. Nagrodę wręczył asystent Zbigniew Welenc, 20 czerwca 2017 r.

***

W Trzebczu Szlacheckim (pow. chełmiński) świętowano 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej i nadanie sztandaru. Podczas bogatego programu uroczystości, zaproszonego posła Janusza Zemke reprezentował asystent Zbigniew Welenc, 20 czerwca 2017 r.

***

Dwudziesta edycja konkursu "Grudziądz Foto 2017" odbyła się ponownie pod patronatem posła Janusza Zemke. Nagrodą
w kategorii "Najlepsze zdjęcie wykonane telefonem komórkowym" było zaproszenie od Janusza Zemke na wyjazd  do Brukseli. Zdobył je Michał Krykant. Na fot. nagrodę wręcza asystent posła Tobiasz Kobyłecki, fot. Arletta Żebrowski, 14 czerwca 2017 r.

***

W inowrocławskim biurze posła Janusza Zemke zakończyła się modernizacja pracowni komputerowej. Asystenci Zbigniew Welenc i Tomasz Mokos wymienili komputery stacjonarne na laptopy z najnowszym systemem operacyjnym i programami, zgodnie z sugestiami kursantów. Na bezpłatnych kursach "Komputer oknem na świat" inowrocławscy seniorzy będą mogli teraz poznawać cyfrowy świat z pomocą nowoczesnego sprzętu, 10 czerwca 2017 r.

***

We wtorek, 6 czerwca Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Leszczyńskiego w Bydgoszczy zorganizował rodzinny festyn rekreacyjny „Słońce świeci dla wszystkich dzieci”. W programie były gry, zabawy, konkursy, dmuchańce, przejażdżki konne, mini maraton przedszkolny, itp. Poseł Janusz Zemke ufundował nagrody dla zwycięzców w konkursach, 8 czerwca 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke wziął udział w spotkaniu, zorganizowanym
w Parlamencie Europejskim w Brukseli w sprawie pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej, zawierającego niekorzystne przepisy dla firm transportowych, m.in. z Polski, czytaj więcej..., fot. Marek Tomczyk, 7 czerwca 2017 r.

***

W Miejskim Zespole Szkół w Skępem odbyło się podsumowanie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego, zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Nagroda od posła Janusza Zemke trafiła do uczennicy z Grudziądza Kingi Grablis, czytaj więcej... 7 czerwca 2017 r.

***

W biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu rozpoczął się 22. kurs w trwajacej kadencji posła do Parlamentu Europejskiego (94. w sumie od początku tej inicjatywy poselskiej w 2010 r.), kurs komputerowy dla seniorów "Komputer oknem na świat". Zajęcia prowadzi Angelika Bugalska, studentka III roku administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Marek Jopp, 6 czerwca 2017 r.

***

2 czerwca MUKS REKIN Bydgoszcz zorganizował zawody pływackie „Dzień sportu z Rekinem” – w ramach Dni sportu Zespołu Szkół nr 26 w Bydgoszczy – na basenie „Laguna” przy ul. Glinki. Na zaproszenie organizatorów otwarcia zawodów dokonał radny bydgoski Ireneusz Nitkiewicz, który ufundował zawodnikom drobne upominki, a poseł Janusz Zemke przekazał gadżety – plecaki sportowe i kubki, fot. Aurelia Ratajczak,
4 czerwca 2017 r.

***

W inowrocławskim Parku Solankowym odbył się Uroczysty Apel
z okazji Święta 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Życzenia w imieniu posła Janusza Zemke na ręce dowódcy płk. pil. Sławomira Mąkosy, przekazał asystent Tomasz Mokos, 2 czerwca 2017 r.

***

30 maja br. miesięczny staż w biurze posła Janusza Zemke
w Parlamencie Europejskim w Brukseli rozpoczęła kolejna dwójka studentek z województwa kujawsko-pomorskiego. Agnese Prikule studiuje stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Inez Szczurowska zaś pochodzi z Piotrkowa Kujawskiego i jest studentką logistyki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, fot. Marek Tomczyk, 31 maja 2017 r.

***

W ramach programu nauki języka angielskiego dla dzieci "Learning English is Fun", zainaugurowano zajęcia w Strzelnie. Nauka potrwa przez cały rok szkolny od września 2017. Zabawę z językiem angielskim połączy i uatrakcyjni wolontariuszka-nauczycielka Katarzyna Matusiak, a pomieszczenie udostępni Tadeusz Twarużek, dyrektor gimnazjum im. J. Dałkowskiego
w Strzelnie, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, 31 maja 2017 r.

***

Drugą goszczoną przez posła grupą było 20 żołnierzy ze Stowarzyszenia Podhalańczyków, którzy odbywają wycieczkę śladem swoich poprzedników, wyzwalających Holandię i Belgię po II wojnie światowej. Grupą kierował gen. dywizji Franciszek Czekaj, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich
i pierwszy dowódca Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, której sztandar wręczał na rynku w Bydgoszczy poseł Janusz Zemke, fot. Marek Tomczyk, więcej zdjęć w GALERII, 31 maja 2017 r.

***

30 maja poseł Janusz Zemke spotkał się w Parlamencie Europejskim z dwiema grupami. Pierwsza z nich, to 20 samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego, wśród których m.in. byli pracownicy Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy, Starostwa Powiatowego z Mogilna oraz z urzędów Bydgoszczy, Radziejowa, Wielkiej Nieszawki, Obrowa, Stolna i Złotnik Kujawskich, fot. Marek Tomczyk, więcej zdjęć w GALERII, 31 maja 2017 r.

***

Od dwóch miesięcy dzieci z Bukowca uczestniczą w programie posła Janusza Zemke "Learning English is Fun", czyli uczą się języka angielskiego przez zabawę. Potrafią się przedstawić, nazywają po angielsku kolory, części ciała, grają w gry planszowe i wykonują prace plastyczne, więcej o tej inicjatywie pisaliśmy TUTAJ, po wakacjach dzieci zapewne z chęcią powrócą do zajęć organizowanych z pasją przez nauczycielkę Agnieszkę Gwizdałę, więcej zdjęć w GALERII, 29 maja 2017 r.

***

Od niedawna Tuchola dołączyła do miejscowości, w których prowadzone są bezpłatne kursy dla seniorów "Komputer oknem na świat". Dziś w Punkcie Informacyjnym europosła pierwsi absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia kursu, które wręczali Ireneusz Nitkiewicz – dyrektor biura poselskiego
i Zbigniew Welenc – koordynator działalności edukacyjnej posła Janusza Zemke. Kursy w Tucholi organizuje Piotr Jarosz, 27 maja 2017 r.

***

W Żninie odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, po raz drugi najlepszym uczestnikiem okazał się Krzysztof Nowak z Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim, który w nagrodę otrzymał zaproszenie posła Janusza Zemke do Brukseli, czytaj więcej..., 27 maja 2017 r.

***

W środę, 24 maja br. w biurze poselskim Janusza Zemke
w Toruniu rozpoczął się 21. w tej kadencji (a 93. w toruńskim biurze), kurs komputerowy dla seniorów "Komputer oknem na świat". Zajęcia prowadzi Daria Czarnecka, studentka III roku administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Marek Jopp, 27 maja 2017 r.

***

– Unia Europejska daje nam szanse na skok cywilizacyjny, dzięki pomocy z funduszy budżetu możemy wykorzystywać nasz potencjał, tymczasem, zamiast wspólpracować – Polska komentuje i narzeka – mówi Janusz Zemke na ostatnim dzisiaj spotkaniu poselskim, tym razem z mieszkańcami Szubina. Prowadzi je radny powiatu Ignacy Pogodziński, na sali m.in. działacze lewicy z przewodniczącym ZP SLD Piotrem Hemmerlingiem, czytaj więcej..., fot. Irek Nitkiewicz, 26 maja 2017 r.

***


Na otwartym spotkaniu z mieszkańcami Koronowa poseł Janusz Zemke mówił o obecnej sytuacji i przyszłości Unii Europejskiej, która musi pokonać wiele istotnych problemów, związanych
z budżetem bez składek Wielkiej Brytanii, pomocą dla uchodźców i aktami terroryzmu. Poseł odniósł się także do polityki polskiego rządu w Unii Europejskiej oraz poinformował zebranych o swoich działaniach w regionie, czytaj więcej..., fot. Irek Nitkiewicz, 26 maja 2017 r.

***


Poseł Janusz Zemke odwiedził uczestników III Powiatowego Konkursu Piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej "Listy śpiewające" w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 41. Poseł ufundował główną nagrodę – zaproszenie do Brukseli, które wygrała Marcelina Bociek, uczennica IV LO w Bydgoszczy, czytaj więcej..., fot. Irek Nitkiewicz – organizatorzy i laureaci, 26 maja 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie UE do wywiązania się z zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. Komisja Europejska zdementowała doniesienia prasowe
o próbach wymuszania na unijnych krajach przyjęcia euro do 2025 roku. Przyszłość projektu Nord Stream II – na te europejskie tematy dyskutowali europosłowie z Kujaw
i Pomorza w audycji "Pytać każdy może" na antenie radia PiK. Gośćmi Marcina Kupczyka byli: Janusz Zemke, Kosma Złotowski i Tadeusz Zwiefka, fot. Irek Nitkiewicz, 26 maja 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke uczestniczył w otwarciu nowoczesnego
i jedynego w Polsce Muzeum Przyrody i Łowiectwa w Turzynie k. Kcyni. Przekazując zaproszenia na wyjazdy do Brukseli na licytacje charytatywne twórców Muzeum przyczyniał się do powstania tej placówki,
czytaj wiecej..., fot. Anna Duda-Nowicka, 26 maja 2017 r.

***

Na zakończenie pobytu w Grudziądzu, poseł Janusz Zemke rozmawiał z przedstawicielami grudziądzkiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na temat działań związanych ze skutkami represyjnej ustawy z 16 grudnia 2016 r., drastycznie zmniejszającej świadczenia emerytalne funkcjonariuszom mundurowym, fot. Tomasz Mokos, 25 maja 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke stwierdził, iż docenia inicjatywy członkiń Forum Równych Szans i Praw Kobiet w Grudziądzu, czego dał wyraz wpierając organizowane przez panie akcje charytatywne na rzecz samotnych kobiet, dzieci i ubogich rodzin. Spotkanie było też okazją do przedstawienia kolejnych planów działania aktywnych grudziądzkich kobiet, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, więcej zdjęć w GALERII, 25 maja 2017 r.

***

Poseł spotkał się z aktywem lewicy w Grudziądzu i podziękował szczególnie tym osobom, które pomogły w przeniesieniu siedziby biura poselskiego i pracowni komputerowej pod nowy adres przy ul. Kosynierów Gdyńskich 27, fot. Tomasz Mokos, 25 maja 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke odpowiadał na pytania dziennikarzy regionalnych i lokalnych mediów, zaproszonych pierwszy raz do nowej siedziby biura poselskiego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 27 w Grudziądzu. Poseł informował o swej działalności, odpowiadałał jak widzi to, co dzieje się w Polsce z perspektywy Parlamentu Europejskiego, dlaczego Polski nie widać w pracach UE, a tylko recenzuje jej działalność, czy SLD jeszcze istnieje i co sądzi o udziale partii w wyborach samorządowych..., fot. Tomasz Mokos, 25 maja 2017 r.

***

Cykl spotkań poselskich w Kujawsko-Pomorskiem poseł Janusz Zemke rozpoczął od I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, którego uczniowie uczestniczą w programie ERASMUS+, czytaj więcej..., fot. Tomasz Mokos, więcej zdjęć w GALERII, 25 maja 2017 r.

***

Andrzej Gorlewski – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sadkach zorganizował "Olimpiadę wiedzy o życiu Józefa Piłsudskiego". Komisję konkursową stanowili poseł Piotr Król, radny Bydgoszczy Ireneusz Nitkiewicz i zastępca wójta gminy Sadki Piotr Hemmerling.
Poseł Janusz Zemke ufundował tablet jako nagrodę za zajęcie I miejsca. Zwycięzcą został Jakub Osesek. Laureaci olimpiady otrzymali nagrody od posłów, starosty nakielskiego oraz wójta gminy Sadki, 22 maja 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Poseł Janusz Zemke był gościem "Rozmowy Poranka" w TVN Biznes i Świat. Wśród tematów – pomysł D. Trumpa na włączenie do walki z terroryzmem bogatych państw Zatoki Perskiej, wizyta prezydenta USA w Izraelu i sytuacja w Unii Europejskiej po większej integracji krajów strefy euro oraz polika Polski wobec przyjmowania uchodźców, 22 maja 2017 r.

***

Dziś w Warszawie, poseł Janusz Zemke wylosował dwa adresy osób z grona ZEMKE TEAM, których posiadacze zostaną zaproszeni na wyjazd do Brukseli w dniach 23-27 czerwca br. Zwiedzą siedzibę Parlamentu Europejskiego oraz zabytki stolicy Europy. Są to: tap3@...pl oraz zbyszkoimaria@...pl  Serdecznie gratulujemy! 20 maja 2017 r.

***

W Chabsku (pow. mogileński) odbył się VII Zlot Pojazdów Militarnych i Ratowniczych, nad którym honorowy patronat sprawował poseł Janusz Zemke, czytaj więcej..., fot. Jagoda Mokos, 19 maja 2017 r.

***

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Bydgoszczy oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – rozstrzygnęli Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pt. "Polak – Europejczyk", zorganizowany 9 maja, z okazji Dnia Europy. Patronat honorowy nad konkursem sprawował m.in. poseł Janusz Zemke, czytaj więcej..., 16 maja 2017 r.

***

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu zorganizowało
w niedzielę kolejne strzelanie o buławę Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, fundatorem pucharów dla strzelców najlepszych oraz "tarczy Unii Europejskiej", do której strzelano – był poseł Janusz Zemke (zdjęcie europosła umieszczono na niej, jak zapewniają organizatorzy... z szacunku), 15 maja 2017 roku

***

Po raz 12. Przedszkole nr 20 w Bydgoszczy zorganizowało imprezę sportową ph. "Przedszkolna rodzina zabawy sportowe rozpoczyna". Radny Ireneusz Nitkiewicz ufundował nagrody dla uczestników i przekazał organizatorom upominki od europosła Janusza Zemke, czytaj więcej..., 15 maja 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Paweł Zalewski i Janusz Zemke byli gośćmi "Faktów z zagranicy" – programu Piotra Kraśki w TVN24 BiS. Dyskutowano o relacjach Polska - Chiny w dziedzinach gospodarczej i wojskowej. J. Zemke stwierdził, że uznanie kontaktów z Chinami jako alternatywy dla unijnych, byłoby błędem Polski, natomiast powinniśmy dostrzegać własne interesy w budowaniu nowego "jedwabnego szlaku" z udziałem Chin, 12 maja 2017 r.

***

Przygodę z komputerem i światem internetu rozpoczęli kolejni seniorzy. To już 92. kurs "Komputer oknem na świat" w Toruniu od zapoczątkowania tej inicjatywy edukacyjnej posła Janusza Zemke. Zajęcia w biurze poselskim prowadzi Angelika Bugalska – studentka III roku administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, fot. Marek Jopp, 11 maja 2017 r.

***

W Solcu Kujawskim dwie następne grupy z sukcesem zakończyły swój udział w programie posła Janusza Zemke "Komputer oknem na świat". Zajęcia prowadzili Katarzyna Wojtczak oraz Paweł Marchel – pracownicy Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, 11 maja 2017 r.

***

Wręczeniem dyplomów kolejnym seniorom zakończono 90.  bezpłatny kurs w biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu "Komputer oknem na świat". Zajęcia prowadziła stażystka posła Klaudia Nowicka, studentka III roku administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, fot. Marek Jopp, 5 maja 2017 r.

***

W Parlamencie Europejskim w Brukseli, poseł Janusz Zemke uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE), podczas którego omawiano współpracę pomiędzy Unią Europejską a NATO, z udziałem Jensa Stoltenberga – sekretarza generalnego NATO, fot. Marek Tomczyk, 3 maja 2017 r.

***

W Parlamencie Europejskim w Brukseli otwarto wystawę poświęconą pamięci więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen (obecnie Austria). Obóz ten SS-mani nazywali "obozem zagłady dla polskiej inteligencji". Podczas hitlerowskiej okupacji więziono w nim 51.886 Polaków, z czego zamordowano 25.308. Wśród ofiar byli także członkowie rodziny posła J. Zemke, w tym Karol Zemke – wujek, który był profesorem w liceum ogólnokształcącym w Brodnicy, fot. Marek Tomczyk, 3 maja 2017 r.

***

Staż studencki w biurze posła Janusza Zemke, to także możliwość poznawania interesujących osób ze świata europejskiej polityki. Tym razem obecność w Parlamencie sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga była okazją do pamiątkowej fotografii do albumów  obecnych stażystów – Szymona Węgrzyna i Adriana Godlewskiego, fot. Marek Tomczyk, 3 maja 2017 r.

***

Taki okolicznościowy tort zwieńczył VII Powiatowe Dni Kultury Europejskiej dla uczniów szkół powiatu nakielskiego w Kcyni. Konkursowym zmaganiom patronował poseł Janusz Zemke, czytaj więcej..., fot. Szymon Cybulski, 30 kwietnia 2017 r.

***

Wobec cofnięcia zgody na odbycie konferencji europosłów SLD
i FSSM w Sali Kolumnowej Sejmu, jej uczestnicy spotkali się
w formie zgromadzenia publicznego przed Sejmem RP,
czytaj więcej..., fot. Artur Jaskulski, 29 kwietnia 2017 r.

***

W budynku Sejmu RP zaproszono media na konferencję prasową z udziałem posła Janusza Zemke, który poinformował
o cofnięciu zgody przez Kancelarię Sejmu RP na zorganizowanie 29 kwietnia konferencji, zainicjowanej przez europosłów SLD
i Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych pt. "Ochrona praw funkcjonariuszy i żołnierzy w demokratycznym państwie", czytaj więcej..., 28 kwietnia 2017 r.

***

Podczas uroczystości pożegnania absolwentów w Zespole Szkól Budowlanych w Bydgoszczy, w imieniu europosła Janusza Zemke, asystent Ireneusz Nitkiewicz wręczył nagrodę – zaproszenie na wyjazd do Brukseli – najlepszej uczennicy Paulinie Ziarnek (na fot.), która osiągnęła średnią 5,34 i jest laureatką olimpiad przedmiotowych, 28 kwietnia 2017 r.

***

Przez najbliższy miesiąc dwaj nowi stażyści będą poznawali
w Brukseli pracę europosłów i Parlamentu Europejskiego u boku Janusza Zemke. Szymon Węgrzyn jest studentem Uniwersytetu Gdańskiego, na którym studiuje prawo, zaś Adrian Godlewski jest studentem administracji na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
czytaj więcej..., 27 kwietnia 2017 r.

***

Miło nam poinformować, iż zwycięzcą – wśród 2458 uczniów
z całej Polski, biorących udział w I edycji ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej – została reprezentantka województwa kujawsko-pomorskiego Paulina Orłowicz, uczennica klasy II
z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Honorowy patronat nad olimpiadą w regionie sprawował poseł Janusz Zemke, czytaj więcej…, na fot. laureaci i organizatorzy styczniowego etapu wojewódzkiego, 24 kwietnia 2017 r.

***

W biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu rozpoczął się 19. w tej kadencji PE (91. od początku inicjatywy posła J. Zemke
w toruńskim biurze), kurs komputerowy dla seniorów "Komputer oknem na świat". Zajęcia prowadzi Daria Czarnecka studentka III roku administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Marek Jopp, 22 kwietnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

Europosłowie Ryszard Czarnecki i Janusz Zemke dyskutowali
w
"Faktach po Faktach" TVN24 o kolejnej ujawnionej wymianie listów między prezydentem Andrzejem Dudą i ministrem Antonim Macierewiczem oraz niespodziewanej dymisji Wacława Berczyńskiego z funkcji szefa podkomisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, program prowadziła Katarzyna Kolenda-Zaleska, 21 kwietnia 2017 r.

***

W Zespole Szkół nr 2 im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim zorganizowano V Wojewódzki Przegląd Muzyczny „Muzyczne Pejzaże”. Patronem honorowym przeglądu był europoseł Janusz Zemke, a nagrodę – zaproszenie posła do Brukseli – zdobył uczeń tej szkoły Michał Lewandowski, czytaj więcej..., 21 kwietnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W "Rozmowie dnia" na antenie radia Pomorza i Kujaw, poseł Janusz Zemke mówił – w kontekście wczorajszego spotkania –
o represyjnej ustawie z grudnia 2016 r., obarczającej odpowiedzialnością zbiorową b. funkcjonariuszy służb państwa, obniżającą drastycznie świadczenia emerytalne za niepopełnione i nie osądzone czyny. Ponadto o obawach w Polsce wobec takich wydarzeń, jak atak chemiczny w Syrii, napięcia na linii Korea Płn. – USA czy konsekwencje Brexitu. Audycje prowadziła Adriana Andrzejewska, 21 kwietnia 2017 r.

***

W sali Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zorganizowano otwarte dla mieszkańców spotkanie poselskie
z Januszem Zemke, któremu towarzyszyli: toruński radny Marian Frąckiewicz oraz chełmżyński radny Marek Jopp, jednocześnie przewodniczący ZP SLD w Toruniu, więcej zdjęć w GALERII, fot. Tomek Mokos, czytaj więcej..., 20 kwietnia 2017 r.

***

W Małej Nieszawce (powiat toruński), poseł Janusz Zemke spotkał się z uczestnikami kursów "Komputer oknem na świat", realizowanych w tamtejszym Gminnym Domu Kultury. Poseł wręczył dyplomy ukończenia zajęć absolwentom dwóch ostatnio zakończonych kursów, więcej zdjęć w GALERII, fot. Tomek Mokos, czytaj więcej..., 20 kwietnia 2017 r.

***

Na konferencji z dziennikarzami lokalnych mediów, poseł Janusz Zemke mówił o swoich inicjatywach dla regionu, jak kursy komputerowe, np. dla amazonek czy słabowidzących we Włocławku, a także uczące seniorów obsługi kont bankowych czy zakupów w internecie oraz o stażach studenckich, w tym dla znacznej liczby  studentów UMK w Toruniu, ponadto dla samorządowców obsługujących fundusze UE, organizowane
z udziałem Urzędu  Marszałkowskiego, fot. Tomek Mokos, czytaj więcej..., 20 kwietnia 2017 r.

***

Blisko 400 osób przybyło na spotkanie z udziałem posła Janusza Zemke do Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego
w Bydgoszczy (Myślęcinek). Europoseł uczestniczył w dyskusji
i rozmawiał z przedstawicielami licznej grupy emerytów b. funkcjonariuszy mundurowych z Kujaw i Pomorza na temat przeciwdziałania skutkom represyjnej ustawy z grudnia 2016 r., ograniczającej im świadczenia emerytalno-rentowe, więcej zdjęć w GALERII I i GALERII II, czytaj więcej..., fot. Irek Nitkiewicz, 20 kwietnia 2017 r.

***

W Rodzinnym Domu Dziecka Violetty i Adama Joppków w Bydgoszczy prowadzona będzie nauka języka angielskiego dla dzieci wg programu posła Janusza Zemke „Learning English is Fun”. Zajęcia do wakacji i potem od września poprowadzi wolontariuszka Anna Piątek-Soliman. Na fot. inauguracja projektu z udziałem Zbigniewa Welenca, asystenta posła, który wręczył dzieciom świąteczne upominki, 19 kwietnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W "Rozmowie Poranka" TVN24 Biznes i Świat, poseł Janusz Zemke mówił m.in. o sytuacji w Unii Europejskiej, jeśli wybory we Francji wygrałaby Marine Le Pen, a ponadto czy to dobry pomysł, by przyjeżdżającego na przesłuchanie do Warszawy Donalda Tuska witać uroczyście na dworcu kolejowym i co mogą zrobić USA wobec zagrożeń płynących z Korei Płn., czytaj więcej..., 18 kwietnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W stacji Polsat News, w programie "TAK czy NIE" uczestniczył europoseł Janusz Zemke oraz poseł Michał Stasiński (PO). Wraz z internautami odpowiadali na pytanie programu: "Czy odcięcie się PiS od Macierewicza kończy całą aferę?". Ponadto goście programu zastanawiali się czy faktycznym problemem PiS jest Misiewicz czy Macierewicz, mówili o skandalicznej decyzji kadrowej w bydgoskim Nitrochemie oraz o rewelacjach dr. Berczyńskiego ws. przetargu na caracale, program prowadziła Agnieszka Gozdyra, 14 kwietnia 2017 r.

***

Tomasz Mokos, asystent posla Janusza Zemke przekazał życzenia świąteczne na tradycyjnym wielkanocnym spotkaniu żołnierzy i pracowników cywilnych w klubie 56. Bazy Lotniczej 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu, 14 kwietnia 2017 r.

***

We Włocławku pod Pomnikiem Sapera odbyły się uroczystości celebrujące Święto Wojsk Inżynieryjnych oraz 72 rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej. Apelowano o niedzielenie przelanej w walkach krwi polskich żołnierzy na lepszą i gorszą, wyrażono szacunek kombatantom i uhonorowano zasłużonych dla wojsk inżynieryjnych. Kwiaty pod pomnikiem w imieniu posła Janusza Zemke złożył asystent Piotr Kowal, 12 kwietnia 2017 r.

***

W minioną niedzielę odbył się Finał 26 Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej GRAFKOM 2017, którego organizatorem był Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy, czytaj więcej..., 11 kwietnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.

W "Faktach z zagranicy" TVN24 BiS, europosłowie Marek Jurek
i Janusz Zemke komentowali zasadność decyzji Donalda Trumpa o ataku bombowym USA na Syrię, jako odwecie za użycie broni chemicznej. Program prowadził red. Piotr Kraśko, 7 kwietnia 2017 r.

***

"Bieg dla Tymka", to inicjatywa Komitetu Społecznego "Czyńmy cuda". Biegi na wielu dystansach w bydgoskim Myślęcinku ponad 500 zawodników pozwoliły zebrać pieniądze na leczenie chorego dziecka. W przedsięwzięciu uczestniczyli aktywnie asystenci posła Janusza Zemke – Irek Nitkiewicz i Zbigniew Welenc, a poseł przekazał drobne upominki dla uczestników biegów, fot. Kasia Miko, 6 kwietnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.


Poseł Janusz Zemke rozmawiał w Strasburgu z red. Agnieszką Waś-Turecką dla Interii. Wśród tematów: polityka MON pod kierownictwem Antoniego Macierewicza, relacje MON
z Prezydentem RP, skutki wycowania się z Eurokorpusu, zamiary administracji Donalda Trumpa wobec NATO i spraw obronnych w Europie. Obejrzyj nagranie wideo całego wywiadu TUTAJ, 5 kwietnia 2017 r.

***

Poseł Janusz Zemke spotkał się w swoim biurze w Strasburgu
z Darią Dziewit – studentką Instytutu Nauk Politycznych
w Strasburgu. Daria mieszka we Francji już od paru lat i jest obecnie jedyną Polką, która kształci się na tej elitarnej uczelni. Wraz z koleżankami z innych państw UE, starają się dotrzeć do przedstawicieli instytucji unijnych, w tym posłów do PE, by uzyskać informacje, które zostaną wykorzystane
w przygotowywanej pracy dyplomowej na temat stanu
i perspektyw rozwoju
demokracji deliberatywnej w Europie, fot. Marek Tomczyk, 5 kwietnia 2017 r.

***

Dwa nowe kursy komputerowe dla seniorów rozpoczęły się
w bydgoskim biurze poselskim Janusza Zemke. Zajęcia poprowadzi stażysta posła Błażej Bębnista, czytaj więcej...,
fot. Zofia Stachura, 5 kwietnia 2017 r.

***

We Włocławku odbył się IV Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla Gimnazjów pod patronatem posła Janusza Zemke. Laureatem został Adam Kamedulski, uczeń Gimnazjum nr 3 we Włocławku, czytaj więcej..., 5 kwietnia 2017 r.

***

Pobierz Adobe Flash Player by odtworzyć film.


W "Faktach po południu" TVN24 poseł Janusz Zemke skomentował umowę MON z Boeingiem (za 2 mld dolarów),
na zakup 3 samolotów dla VIP-ów, zawartą wg Krajowej Izby Odwoławczej z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji,
4 kwietnia 2017 r.

***

Do Strasburga, oprócz mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego, poseł Janusz Zemke zaprosił delegacje z województw łódzkiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Na fot. powyżej
z wylosowanymi członkami grupy ZEMKE TEAM – Marleną Domańską z pow. żnińskiego i Andrzejem Capałą z pow. lipnowskiego (woj. kujawsko-pomorskie), fot. Irek Nitkiewicz,
4 kwietnia 2017 r.

***

W miejscowości Osiek (woj. pomorskie), w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej prowadzone są w każdy poniedziałek kursy komputerowe dla seniorów wg. programu posła Janusz Zemke „Komputer oknem na świat”. Zajęcia prowadzi Patrycja Brzoska, koordynatorem kursów jest Ewa Ossowska, a przychylnie inicjatywę podjęła dyrektorka biblioteki Lucyna Kosecka. W zakończeniu zajęć dwóch kolejnych kursów uczestniczył asystent posła Zbigniew Welenc, który wręczył uczestnikom dyplomy i drobne upominki od posła, więcej zdjęć w GALERII,
4 kwietnia 2017 r.

***

Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Strasburga przebywają dziś w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Wysłuchali prelekcji posła Janusza Zemke o funkcjonowaniu izby, pracy europosłów, aktualnych problemach Unii Europejskiej, m.in. związanych
z Brexitem i negocjacyjnych zadaniach Parlamentu Europejskiego w tym zakresie. Niebawem zasiądą na galerii
w sali plenarnej i posłuchają debaty posłów, fot. Irek Nitkiewicz,
4 kwietnia 2017 roku.

***

W Chełmnie odbyły się 46 Ogólnopolskie Biegi Uliczne
o Memoriał Jana Schmeltera. Poseł Janusz Zemke, po raz kolejny ufundował puchary dla zwycięzców, czytaj więcej... Na podium: Marzena Raniszewska – zdobywczyni I miejsca w biegu na 5000 metrów z pucharem europosła. Obok podium Józef Welter – organizator zawodów i dobry duch sportowych rywalizacji  w Chełmnie, więcej zdjęć w GALERII, 3 kwietnia 2017 r.

***

Uczestnicy wyjazdu do Strasburga poznali już alzacką kuchnię, degustowali białe wina ("alzackie złoto") w winnicy, a – co utrwalono na fot. powyżej – zwiedzali piękną dzielnicę miasta zwaną Petite France, 3 kwietnia 2017 r.

***

1 kwietnia odbył się 16. Sejmik Seniorów, zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy. Podsumowano wyniki 48. Ogólnopolskiego Konkursu pn. Laur Seniora 2016. Gratulacje laureatom, życzenia oraz list od posła Janusza Zemke przekazał jego asystent Zbigniew Welenc na ręce szefa stowarzyszenia Ireneusza Frelichowskiego,
3 kwietnia 2017 r.

***


W biurze poselskim Janusza Zemke w Toruniu rozpoczął się kolejny, już 18. kurs komputerowy dla seniorów "Komputer oknem na świat". Zajęcia prowadzi stażystka Klaudia Nowicka, studentka III roku administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Marek Jopp, 3 kwietnia 2017 r.

***