Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_kurs2/_news/19/4/2210/torunianie_z_pokolenia_50.html

Torunianie z pokolenia 50+ poznają tajniki wiedzy komputerowej

W poniedziałek, 22 kwietnia br., kolejna grupa seniorów uczestniczących w inicjatywie poselskiej Janusza Zemke pt. „Komputer oknem na świat” odebrała dyplomy ukończenia kursu.

Wręczyła im je stażystka w biurze poselskim, studentka prawa na UMK Justyna Hoppe, która wcześniej, jako wolontariuszka, prowadziła kursy komputerowe w Punkcie Informacyjnym posła Janusza Zemke w Koronowie.

We wtorek, 16 kwietnia rozpoczęły zajęcia dwie nowe grupy seniorów. Zajęcia prowadzą: Magdalena Kopeć, studentka prawa UMK, odbywająca staż w toruńskim biurze od początku kwietnia br. oraz praktykant w tym biurze posła J. Zemke – Maciej Gładysz, student stosunków międzynarodowych na UMK.

W poniedziałek, 22 kwietnia Justyna Hoppe zainaugurowała zajęcia w kolejnej, czterdziestej już grupie uczestników toruńskiego kursu „Komputer oknem na świat”.

Magdalena Kopeć
Fot. tk

Toruń, 24 kwietnia 2013 r.