Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_kurs2/_news/19/4/2259/torun__44__grupa_kursanto.html

Toruń. 44. grupa kursantów uczy się obsługi komputera

W Toruniu, pod kierunkiem stażysty w biurze poselskim Mateusza Piernikowskiego (fot. obok) rozpoczęła zajęcia 44. grupa uczestników kursu „Komputer oknem na świat”.

Mateusz jest studentem III roku politologii na UMK w Toruniu.

Równolegle odbywają się zajęcia w grupach prowadzonych przez stażystkę Magdalenę Kopeć (na fot. poniżej), studentkę prawa na UMK oraz wolontariuszy: Justynę Trzpil z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Bartosza Szczepaniaka, studenta politologii na UMK
w Toruniu.

Uczestnicy grupy prowadzonej przez praktykanta w toruńskim biurze posła, studenta stosunków międzynarodowych na UMK Macieja Gładysza, odebrali na ostatnich zajęciach dyplomy ukończenia kursu z podpisem posła Janusza Zemke, co upamiętniono na poniższej fotografii:

Fot. tk

Toruń, 22 maja 2013 r.