Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_kursy/_news/16/3/685/chelmno__drugi_kurs______.html

Chełmno: drugi kurs – pierwszoklasiści uczą się angielskiego

Jak już pisaliśmy – ogromne zainteresowanie bezpłatnymi kursami nauki języka angielskiego dla dzieci w Chełmnie spowodowało, iż w kolejnej edycji uruchomiono tam dwie grupy uczących się maluchów.

1 grudnia br. zainaugurowano kolejny kurs dla jedenaściorga dzieci z klas drugich, które kontynuują naukę sprzed wakacji szkolnych. Natomiast 9 grudnia br. na nowym kursie naukę rozpoczęli pierwszoklasiści.

Naukę angielskiego prowadzić będzie doktorantka i wykładowca resocjalizacji na UKW w Bydgoszczy – Żaneta Freund, która jest mieszkanką Chełmna, a zajęcia z dziećmi  to jej praca społeczna.

W pierwszym uroczystym spotkaniu maluchów z klas pierwszych podstawówki uczestniczył Józef Welter, przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Chełmnie, który otworzył kurs i serdecznie powitał uczniów.

Przypomnijmy, iż kursy pod nazwą "Learning English is Fun", czyli nake poprzez zabawę, są inicjatywą eurodeputowanego Janusza Zemke, skierowana do dzieci z uboższych rodzin, wspomaganych przez ośrodki pomocy społecznej. Nauka dla dzieci jest bezpłatna, a pomoce naukowe i drobne poczęstunki na zajęciach fundowane są przez biura poselskie posła Zemke.

Podczas inauguracji zajęć w Chełmnie obecny był asystent posła Zbigniew Welenc, który życzył dzieciom przyjemnej nauki bez szkolnego stresu, przyswajania wiedzy językowej w formie zabawy, ale i odnoszenia widocznych postępów w nauce języka, którego znajomość pozwoli im w przyszłości swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej.

(nim, Chełmno, 13 grudnia 2010 r.)