Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4157/j__zemke_o_dzialaniach_ko.html

J. Zemke o działaniach Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej

10.07.2017 Poniżej informacja posła Janusza Zemke dotycząca zaawansowania i planowanych działań Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.


„Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie otrzymuję wiele listów i zapytań w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, która odwrócić ma skutki ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. obniżającej drastycznie emerytury policyjne.

W związku z tym informuję:

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej (KOIU), którego jestem członkiem, powołany został na spotkaniu emerytów i rencistów policyjnych przed Sejmem w dniu 29 kwietnia 2017 r. na podstawie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Liczy obecnie 24 członków, a jego pełnomocnikiem jest Andrzej Rozenek, zastępcą – gen. Marek Dukaczewski.

Koordynację działań Komitetu wzięła na siebie Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, która do tej pory:

Rozumiem swego rodzaju zniecierpliwienie w oczekiwaniu na sygnał do rozpoczęcia zbierania podpisów, ale nie możemy za sprawą pośpiechu popełnić żadnego błędu, który mógłby skutkować odrzuceniem projektu ustawy z powodów formalnych.

Projekt ustawy musi być poprawny formalnie, realny, ale spełniający oczekiwania pokrzywdzonych ustawą represyjną emerytów, gdyż po jego złożeniu nie może już być zmieniony nawet autopoprawką.

Przy rejestracji Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej w Sejmie RP i zbieraniu podpisów dotrzymać musimy wszelkich wymogów formalnych.

(bieżące info na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych)

Janusz Zemke
Bruksela, 10 lipca 2017 r.”