Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4245/trzeba_stosowac_konstytuc.html

Trzeba stosować Konstytucję bezpośrednio...

7.09.2017 Polecamy do przeczytania artykuł Bartłomieja Ciążyńskiego w "Rzeczpospolitej" z 5 września br. "Sądzie musisz, bo Trybunał Konstytucyjny nie działa".

Autor dowodzi, że sądy rozpatrujące odwołania od decyzji ZER obniżających świadczenia emerytalne mundurowym powinny kierować się bezpośrednio Konstytucją, a nie ustawą z 16 grudnia 2016 r., mającą wiele wad formalnych i prawnych oraz represyjną wobec całych grup społecznych. Z wywodów autora wynika, że sądy winny stosować rozproszoną kontrolę konstytucyjną także dlatego, że Trybunał Konstytucyjny stał się ustrojowo dysfunkcyjny.

Czytaj więcej...

http://archiwum.rp.pl/artykul/1352167-Sadzie-musisz-bo-Trybunal-Konstytucyjny-nie-dziala.html

Dodano: 7 września 2017 r.