Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4306/komunikat_dot__inicjatywy.html

Komunikat dot. inicjatywy ustawodawczej FSSM RP

10.10.2017  Oficjalny komunikat po wczorajszym posiedzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którym czytamy: "Odbieramy liczne sygnały oraz obserwujemy, szczególnie na portalach społecznościowych, pewne zniecierpliwienie w oczekiwaniu na szybkie opublikowanie, zarówno projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.

"Odbieramy liczne sygnały oraz obserwujemy, szczególnie na portalach społecznościowych, pewne zniecierpliwienie w oczekiwaniu na szybkie opublikowanie, zarówno projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) i jego uzasadnienia, jak i innych informacji związanych z naszą inicjatywą ustawodawczą, w tym z rozpoczęciem akcji zbierania podpisów.

Rozumiemy to. Niemniej jednak musimy pamiętać o wiążących nas zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Otóż dopiero z chwilą otrzymania od Marszałka Sejmu „Postanowienia o przyjęciu zawiadomienia”, co powinno (choć nie musi) nastąpić ok. 18 października br. i obligatoryjnym opublikowaniu (w jednym z dzienników o zasięgu ogólnopolskim), informacji o fakcie utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, adresie jego siedziby, nabyciu osobowości prawnej oraz miejscu udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu, będziemy mogli opublikować (także na stronie FSSM) całość materiałów, w tym tekst projektu i jego uzasadnienie oraz podejmować dalsze działania.

Z powodów, które nie wymagają szerszego komentarza, musimy zachować szczególną staranność w przestrzeganiu wymogów ustawowych związanych z realizacją naszej inicjatywy ustawodawczej. Dotyczy to w szczególności, określonego w ww. ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, momentu rozpoczęcia szerokiej kampanii promocyjnej na rzecz naszego projektu.

Musimy mieć również świadomość, że nawet najwyższa staranność z naszej strony może nie uchronić nas przed koniecznością uzupełnienia (o określone elementy) złożonego już „Zawiadomienia” na wezwanie Marszałka Sejmu, co może opóźnić rozpoczęcie akcji zbierania podpisów o ok. 3 tygodni.

Informujemy jednocześnie, że Federacja nie publikowała jeszcze na swojej stronie internetowej oraz na żadnym z portali społecznościowych projektu ustawy w wersji, która została złożona w dniu 4 października 2017 r. do Kancelarii Sejmu. Jakiekolwiek wersje zamieszczane na różnych stronach internetowych nie są zgodne z wersją oficjalną.

Zdzisław CZARNECKI
Prezydent
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Dodano: 10 października 2017 r.