Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4325/pomorskie_porozumienie_sl.html

Pomorskie Porozumienie Służb Mundurowych

20.10.2017 Z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, w biurze Rady Wojewódzkiej SLD w Gdańsku podpisano wczoraj Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Sygnatariuszami Porozumienia są:

1. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni;
2. Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku;
3. Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku;
4. Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku;
5. Zarząd Regionu Pomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Gdańsku;
6. Związek Byłych Funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa;
7. Zarząd Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Wejherowie.

Celem Porozumienia jest w szczególności:

1. wzajemna pomoc, wsparcie, zacieśnianie współpracy i koordynowanie działalności stowarzyszeń służb mundurowych na terenie województwa pomorskiego;
2. wdrożenie przez sygnatariuszy Porozumienia dokumentu opracowanego przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, zatytułowanego „Zadania i zasady działania komitetów protestacyjnych”;

Dla sprawniejszej realizacji i koordynacji działań sygnatariusze Porozumienia powołali Prezydium, którego przewodniczącym został Józef Wardyn, reprezentujący ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Gdańsku.

Prezydium Porozumienia powołało także następujące Zespoły Problemowe:


Dodano: 20 października 2017 r.