Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4329/fssm_uruchomila_pukt_kons.html

FSSM uruchomiła PUKT KONSULTACYJNY dla zbierających podpisy

23.10.2017 FSSM poinformowała, że uruchomiła od dziś punkt konsultacyjny dla prowadzących akcję zbierania podpisów obywateli popierających projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy...

PUNKT KONSULTACYJNY będzie działał pod numerem tel.: 607-753-416 oraz adresem e-mail: zespol.prawny@fssm.pl

Kontaktując się z prawnikami FSSM, w PUNKCIE KONSULTACYJNYM będzie można uzyskać niezbędne porady lub wypracować jednolite algorytmy w zakresie rozwiązywania napotkanych problemów związanych z prowadzeniem akcji zbierania podpisów, których nie można rozwiązać w oparciu o opublikowane przez nas „Zasady zbierania podpisów”, czy też „Instrukcję wypełniania WYKAZU”.

Wskazany wyżej numer telefonu będzie czynny w godz. 10:00 – 18:00, z wyjątkiem sobót i niedziel, do dnia 10 stycznia 2018 r.

Dodano: 23 października 2017 r.