Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4343/interpelacja_poslow_ws__s.html

Interpelacja posłów ws. składek na ubezpieczenie społeczne emerytów mundurowych

8.11.2017 Prezentujemy tekst interpelacja poselskiej nr 16564, skierowanej do ministrów rodziny, pracy i polityki społecznej oraz spraw wewnętrznych i administracji w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych dotkniętych "ustawą represyjną" z grudnia 2016 r.


Zgłaszający posłowie na Sejm RP: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Paweł Kobyliński, Ewa Lieder, Radosław Lubczyk, Katarzyna Lubnauer, Jerzy Meysztowicz, Krzysztof Mieszkowski, Piotr Misiło, Ryszard Petru, Joanna Schmidt, Marek Sowa, Elżbieta Stępień, Mirosław Suchoń, Krzysztof Truskolaski, Kornelia Wróblewska, Witold Zembaczyński.

W dniu 16 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270), zwana potocznie „ustawą dezubekizacyjną”.

Zgodnie z ww. ustawą organ emerytalny został zobowiązany do ponownego ustalenia wysokości emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom oraz rent rodzinnych po funkcjonariuszach, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 roku, i którzy w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.).

W efekcie od 1 października br. emerytom i rencistom służb mundurowych (oraz ich rodzinom), którzy choć jeden dzień przepracowali w organach bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zostały drastycznie obniżone świadczenia, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracowali potem dla wolnej Polski.

Najważniejszym elementem tej ustawy jest zapis mówiący o ustaleniu maksymalnej wysokości świadczenia. Każda z osób dotkniętych tą ustawą, bez względu na to czy przepracowała w służbach PRL 1 dzień czy 20 lat, i czy pełniła funkcje biurowe w PRL, czy generalskie w wolnej Polsce może maksymalnie otrzymywać niewiele ponad 1700 zł „na rękę”.

Wiele z tych osób cały czas pracuje, albo z powodu tej dramatycznej ustawy będzie musiała wrócić do pracy, mimo problemów zdrowotnych i często bardzo podeszłego wieku. Z tytułu tej pracy osoby te odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże w przeciwieństwie do cywilnych emerytów, a także emerytów mundurowych nie objętych ustawą represyjną, te środki nie mogą podwyższyć ich emerytury z uwagi na arbitralny zapis ustawy.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi co stanie się z tymi składkami na ubezpieczenie społeczne, wypracowanymi i wpłacanymi przez emerytów mundurowych?

Data wpływu: 19-10-2017
Data wysłania: 25-10-2017

http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex