Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4344/pytanie_fssm_o_przewleklo.html

Pytanie FSSM o przewlekłość w rozpatrywaniu odwołań od decyzji ZER

8.11.2017  Poniżej pismo FSSM skierowane do dyrektora ZER MSWiA o udostępnienie informacji publicznej, w związku z przesłankami, że odwołania emerytyów, którym zmniejszono świadczenia, nie są przesyłane do Sądu Okręgowego, mimo że zwłoka przekracza ustawowe 30 dni.