Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4374/jak_przypomniec_min__blas.html

Jak przypomnieć min. Błaszczakowi o jego obowiązkach

1.12.2017  Do FSSM kierowane są liczne pytania dotyczące prawnych możliwości zobligowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako organu administracji publicznej i adresata Wniosków formułowanych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), do działań zgodnych z prawem.

Problem stał się szczególnie istotny w kontekście wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (II SAB/Wa 202/17) z dnia 27 października 2017 r. w sprawie skargi na bezczynność Ministra w przedmiocie rozpoznania wniosku skierowanego do niego na podstawie ww. art. 8a ustawy emerytalnej.

Czytaj dalej...

Dodano: 1 grudnia 2017 r.