Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4396/list_fssm_do_agencji_praw.html

List FSSM do Agencji Praw Podstawowych UE

16.12.2017 Poniżej zamieszczamy tekst listu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych do dyrektora Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu.