Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4447/szczegolny_przypadek_logi.html

Szczególny przypadek logiki MSWiA ws. Art. 8a

4.02.2018  Jakby dla ilustracji poprzedniego artykułu – cytujemy odpowiedź-decyzję MSWiA na wniosek emeryta o zastosowanie Art. 8a ze względu na krótkotrwały okres służby "na rzecz totalitarnego państwa" i nienaganną, wyróżnianą służbę.

W przesłanej odmownej decyzji MSWiA podkreśla, że "Art. 8a ustawy zaopatrzeniowej w pierwszym rzędzie nakłada na organ obowiązek weryfikacji spełnienia przez stronę przesłanek formalnych określonych w ust. 1, pkt 1 i 2 tego przepisu. Powyższe przesłanki są nieostre, co oznacza, że intencją ustawodawcy było zagwarantowanie uprawnionemu organowi mozliwości indywidualnego podejścia do każdej sprawy poprzez wprowadzenie uznania administracyjnego.".

Przeczytaj cały tekst uzasadnienia decyzji ze stycznia 2018 r. TUTAJ.

Dodano: 4 lutego 2018 r.