Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4467/o_zawieszeniu_postepowan_.html

O zawieszeniu postępowań przed Sądem Okręgowym - w mediach

12.02.2018 Skierowanie przez jednego z sędziów SO w Warszawie do Trybunału Konstytucyjnego zapytania o zgodność z Konstytucją ustawy z 16 grudnia 2018 r. spowodowało zawieszenie wszelkich postepowań ws. odwołań pokrzywdzonych emerytów od decyzji ZER.

Media poświęcają temu tematowi niejedną publikację, które warto przeczytać:

* "Łaskawcy" i "Piłaci" na łamach NIE, autorstwa Andrzeja Rozenka

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/NIE06_s12_Laskawcy_Pilaci.pdf

* "Trybunał Konstytucyjny przyblokuje sprawy byłych esbeków" na łamach "Gazety Prawnej"

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1103666,trybunal-konstytucyjny-obnizenie-emerytur-bylym-esbekom.html

* "Bodnar: Wykluczam skierowanie ustawy dezubekizacyjnej do TK" na łamach "Gazety Prawnej"

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1066829,bodnar-wykluczam-skierowanie-ustawy-dezubekizacyjnej-do-tk.html

* "Ustawa dezubekizacyjna w Parlamencie Europejskim i Trybunale Konstytucyjnym"  na łamach "Gazety Pomorskiej"

http://sld.inforia.net/pdf/newPdf/index_old.php?a=217710087&s=1&t=0