Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4564/posel_j__zemke_ws__ustawy.html

Poseł J. Zemke ws. ustawy degradacyjnej pisze do ministrów Prezydenta

11.04.2018 Wprawdzie procedowanie tzw. ustawy degradacyjnej zostało przerwane wetem Prezydenta RP, to jednak zapowiedź konsultacji w sprawie jej treści sugeruje dalsze prace po stronie Kancelarii Prezydenta RP. Stąd też pisma posła Janusza Zemke do tego właśnie adresata.

Janusz Zemke jako poseł do Parlamentu Europejskiego zwrócił sie z pismami do ministrów – szefa Gabinetu Prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, w których uznaje z szacunkiem zawetowanie wspomnianej ustawy, częściowo zgadza sie z argumentacją Prezydenta RP. Jednakże wobec zapowiedzi wznowienia prac w ramach inicjatywy ustawodawczej – prosi o włączenie do szerokich konsultacji środowiskowych najliczniejszego związku – Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

- pismo do ministra Krzysztofa Szczerskiego

- pismo do ministra Pawła Solocha

Bruksela, 11 kwietnia 2018 r.