Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4570/publikacja_marcina_dabrow.html

Publikacja Marcina Dąbrowskiego w "Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego"

14.04.2018  Polecamy lekturę publikacji dr. Marcina Dąbrowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która zamieszczona została w "Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego" nr 2/2018 i opublikowana na stronie www.zbfsop.pl.

Tytuł publikacji: "Odpowiedzialność funkcjonariuszy Policji i innych współczesnych formacji za pełnienie służby w organach bezpieczeństwa PRL – aspekty konstytucyjne".

W opracowaniu przedstawiono problem zabezpieczenia społecznego oraz zagadnienie nowelizacji przepisów, które regulują wysokość emerytur i rent funkcjonariuszy komu­nistycznych służb bezpieczeństwa, którzy pełnili służbę w Polsce po 1990 r. Nowelizacja ustaw emerytalnych poważnie obniżyła świadczenia przysługujące wskazanym powyżej funkcjonariuszom. W pierwszej kolejności autor artykułu krytykuje ustawową defini­cję (zakreślenie czasowych granic) systemu totalitarnego, który miał miejsce po zakoń­czeniu II wojny światowej. Z przepisów ustawy błędnie wynika, że totalitaryzm w Pol­sce skończył się w 1990 r., tymczasem historycy w zdecydowanej większości wskazują jako datę graniczną 1956 r.

W drugiej części opracowania autor przedstawia i uzasadnia stanowisko, że ustawowe zmiany w systemie emerytalnym w poważnym zakresie na­ruszają przepisy Konstytucji RP z 1997 r. Nowe, obecnie obowiązujące przepisy są nie­sprawiedliwe, demoralizujące i dyskryminują osoby, które legalnie wykonywały swoje obowiązki służbowe po 1990 r.

Artykuł dostępny jest TUTAJ

Dodano: 14 kwietnia 2018 r.