Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4723/dlaczego_wsa_odrzuca_skar.html

Dlaczego WSA odrzuca skargi represjonowanych na decyzje MSWiA?

09.08.2018  Dlaczego WSA odrzuca skargi represjonowanych na decyzje MSWiA? Jak mają postępować osoby, które złożyły wniosek w trybie art. 8a, a zainicjowane przez nich postępowanie pozostaje aktualnie w toku?

FSSM jest w posiadaniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucającego skargę jednej z osób represjonowanych, która złożyła wniosek w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).

Co legło u podstaw takiego orzeczenia WSA w Warszawie? Jak mają postępować osoby, które złożyły wniosek w trybie art. 8a a zainicjowane przez nich postępowanie pozostaje aktualnie w toku?

Na pytania te odpowiada opracowanie przygotowane na zlecenie FSSM przez mec. Aleksandrę Karnicką, pt. „Jak prawidłowo zaskarżyć decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydane w trybie art. 8 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym” (opublikowane na  fssm.pl).

Uwzględnia ono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Link do opracowania:
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Opinie%20prawne%20FSSM/Uzupełnienie%20mec.%20A.%20Karnickiej%20-%20dot.
%208a%20ustawy%20represyjnej.pdf