Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4774/manifestacja_sluzb_mundur.html

Manifestacja Służb Mundurowych 2 października

28.09.2018 Komitet Protestacyjny Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych zawiadamia o organizowanej 2 października w Warszawie Manifestacji Służb Mundurowych.