Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/38/3596/opinia_prawna_prof__marka.html

Opinia prawna prof. Marka Chmaja o obniżaniu emerytur mundurowych

3.08.2016  Na zlecenie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, kancelaria prawna Chmaj i Wspólnicy SP.K przygotowała obszerną opinię prawną, której tekst dostępny jest poniżej.

Kancelaria prawna badała projekt ustawy (z 12 lipca 2016 r.),  zmieniającej dotychczasowe przepisy dotyczące wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych byłych funkcjonariuszy.

Opinia prawna podpisana przez prof. dr hab. Marka Chmaja

n, 3 sierpnia 2016 r.