Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/4/4798/wniosek_seirp_o_umorzenie.html

Wniosek SEiRP o umorzenie postępowań ZER

6.11.2018 Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych złożył wniosek do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o wydanie wszystkim emerytom i rencistom /wszystkim świadczeniobiorcom/ postanowień o umorzeniu postępowań wszczętych wnioskami ZER MSWiA do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przypadkach, w których kwerenda IPN nie dała podstaw do stwierdzenia, że wskazany emeryt lub rencista pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa.

Wniosek stanowi wykonanie Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Nr 49/VII/ZG/2018 podjętej w Płońsku w dniu 25 października 2018 roku.
Poniżej treść informacji, która jest umieszczona na stronie Stowarzyszenia:

Pismo SEiRP do ZER