Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4061/1_majowe_przeslanie_kiero.html

1-Majowe przesłanie kierownictwa SLD

30.04.2017  Pierwszomajowe przesłanie skierowali do członków SLD i sympatyków lewicy przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty i sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek.