Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4137/grudziadz__wyroznienia_od.html

Grudziądz. Wyróżnienia od Forum Kobiet

23.06.2017  Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Grudziądzu, przedstawicielki Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD wręczyły wyróżnienia trzem uczennicom.

W ten sposób doceniono młode dziewczyny, które odznaczały się zaangażowaniem społecznym i charytatywnym. Wyróżnienia trafiły do Julii Purkstal Ammer, Igi Cichockiej oraz Natalii Barańskiej.

Wyróżnionym uczennicom członkinie Forum ufundowały dyplomy, vouchery do sklepów EMPiK o wartości 100 zł oraz słodką niespodziankę.

Do wyróżnień dołączył się także poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke, który przekazał uczennicom gadżety–upominki.

Działaczki Forum podziękowały dyrekcji ZSO nr 2 w Grudziądzu, a w szczególności dyrektorowi Markowi Bergmannowi, za pomoc i przychylność dla ich inicjatywy, a także posłowi Januszowi Zemke za wsparcie kolejnej akcji.

Panie z Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD mają jednocześnie nadzieję, że w kolejnych latach będą mogły nagrodzić większą liczbę osób za ich empatyczną postawę i serce okazywane drugiemu człowiekowi.


Grudziądz, 23 czerwca 2017 r.