Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4145/wloclawek__xi_krajowy_zja.html

Włocławek. XI Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP

28.06.2017 We Włocławku obradował XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podczas zjazdu ZŻWP delegaci dokonali wyboru nowych władz oraz podsumowali bieżące działania organizacji.

Wśród tematów, które stanowiły przedmiot dyskusji nie mogło zabraknąć omówienia haniebnej ustawy z 16 grudnia 2016 r., drastycznie obniżającej byłym funkcjonariuszom służb mundurowych świadczenia emerytalne i rentowe. W Sejmie po pierwszym czytaniu znajduje się także projekt kolejnej ustawy zmieniającej ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy polskich sił zbrojnych i ich rodzin.


Podczas obrad głos zabrał Piotr Kowal asystent posła Janusza Zemke, prezentując list, w którym J. Zemke wyraził swój stanowczy sprzeciw wobec tzw. ustaw dezubekizacyjnych, które wprowadzając odpowiedzialność zbiorową i łamiąc zasady konstytucyjne niesprawiedliwie traktują emerytowanych pracowników służb mundurowych.Piotr Kowal przekazał Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego życzenia sukcesów w działalności, a przede wszystkim wytrwałości w obronie godności i honoru polskich żołnierzy.

PK
Włocławek, 28 czerwca 2017 r.