Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4189/odpowiedz_ministerstwa_in.html

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ws. modernizacji dworca we Włocławku

1.08.2017 Na wspólne pismo kujawsko-pomorskich europosłów – Kosmy Złotowskiego i Janusza Zemke, w sprawie modernizacji infrastruktury kolejowej dworca we Włocławku, odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu MIiB.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wystąpili z pismem interwencyjnym na prośbę władz samorządowych Włocławka, dla mieszkańców którego komunikacja kolejowa jest istotnym problemem. Jest to także stały temat spotkań poselskich z mieszkańcami, czytaj także TUTAJ

Modernizacja obiektów kolejowych ma być realizowana w porozumieniu władz miasta, Urzędu Marszałkowskiego i spółek PKP, a wartość inwestycji sięga prawie 100 mln zł. Z wyjaśnień podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wynika, iż finansowanie inwestycji nie jest obecnie zapewnione, a ona sama umieszczona jest na liście rezerwowej.

Czytaj treść odpowiedzi Ministerstwa

nm, 1 sierpnia 2017 r.