Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4282.html

Funka. Z harcerskimi drużynami „Nieprzetartego Szlaku”

26.09.2017 W Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce odbył się apel inaugurujący 51. Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku”. W uroczystości wziął udział Ireneusz Nitkiewicz dyrektor biura posła Janusza Zemke oraz asystenci Tomasz Mokos i Zbigniew Welenc.


Drużyny „Nieprzetartego Szlaku” działają w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej oraz domach pomocy społecznej. Obejmują swoją działalnością dzieci i młodzież od 6 roku życia bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.Aktualnie w Polsce z tej formy aktywności korzysta prawie 10000 niepełnosprawnych zuchów i harcerzy. Instruktorzy wspierają ich w rozwoju poprzez wykorzystanie metody harcerskiej. Jest to doskonały sposób rewalidacji, czyli wszelkich działań mających na celu przywrócenie niepełnosprawnym możliwości funkcjonowania w społeczeństwie.W apelu wzięło udział 300 druhów i druhen oraz 26 opiekunów. Ważnym momentem uroczystości było wyróżnienie harcerzy z Hufca ZHP Chojnice, którzy otrzymali odznaczenie „Pomocni w potrzebie”, odznaczenie za udział w usuwaniu skutków nawałnicy z 11 sierpnia br.Ireneusz Nitkiewicz w imieniu Janusza Zemke przekazał poselskie gadżety, a od siebie jako radnego Rady Miasta Bydgoszczy plecaki taktyczne, które trafiły do wolontariuszy – ratowników, którzy dbają o bezpieczeństwo uczestników.Podczas zlotu dla młodych adeptów harcerstwa przygotowano liczne zajęcia tematyczne m.in. z pracownikami Muzeum Wojsk Lądowych z Bydgoszczy.

Tekst i fot. Tomasz Mokos

Funka, 26 września 2017 r.