Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4955/ostatnie_w_kadencji_posie.html

Ostatnie w kadencji posiedzenie TRAN - suma działań

11.04.2019 Dziś odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Transportu i Turystyki w bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego. W posiedzeniu wzięła udział komisarz ds. transportu Violeta BULC.

 

Komisja TRAN jest jedną z 20 komisji stałych Parlamentu Europejskiego. W ostatnich 5 latach, członkowie komisji, w tym poseł Janusz Zemke - pracowali nad 46 nowymi aktami prawnymi, przyjętymi później przez Parlament Europejski. Akty te stanowiły 11 proc. wszystkich rozporządzeń i dyrektyw uchwalonych przez Parlament wspólnie z Radą Unii Europejskiej.Pakiety przyjętych aktów prawnych dotyczyły w szczególności poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i lotnictwie, zwiększenia konkurencyjności w tych sektorach oraz ograniczenia emisji CO2.

Nowe unijne akty stworzyły też podstawę do egzekwowania praw pasażerów w ruchu lotniczym i kolejowym, w tym odszkodowań finansowych za opóźnienia w transporcie.

Komisja TRAN przygotowała też umowy dotyczące transportu między UE a państwami trzecimi, np. Kanadą i Japonią.Oceniała ponadto realizację inwestycji w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim na terenie Unii Europejskiej.

W latach 2014-2019 z budżetu Unii Europejskiej wyasygnowano na takie inwestycje w Europie ponad 230 miliardów euro, a ich największym beneficjentem jest Polska.

Tekst i fot. Marek Tomczyk

Bruksela, 11 kwietnia 2019 r.