Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/234/30/konkurs_pe_o_nagrode_im__.html

Konkurs PE o nagrodę im. Karola Wielkiego

Parlament Europejski ogłosił trzecią edycję konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Nagroda przeznaczona jest dla młodych ludzi realizujących projekty promujące zrozumienie między narodami Europy. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 22 stycznia 2010 roku.

Konkurs, organizowany wspólnie przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie, jest adresowany do ludzi w wieku od 16 do 30 lat, którzy realizują projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości.

Mogą brać w nim udział osoby lub grupy realizujące np. programy wymiany młodzieży, projekty internetowe i artystyczne w skali europejskiej oraz organizujące imprezy przeznaczone dla młodzieży. Oceniane są projekty już wdrażane.

Trzy zwycięskie projekty otrzymają nagrody w wysokości pięciu, trzech i dwóch tysięcy euro. Ich autorzy zostaną także zaproszeni do Parlamentu Europejskiego.

Najlepsi kandydaci wyłaniani są w dwuetapowej procedurze.

Na pierwszym etapie narodowe jury złożone z posłów do Parlamentu Europejskiego z danego kraju wybierają 27 najlepszych projektów.

W drugiej fazie europejskie jury składające się z przewodniczącego i wybranych posłów do PE oraz przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie wyłania spośród narodowych kandydatów trzech finalistów.

Zwycięzcy zostaną wybrani do 8 kwietnia 2009 roku.

W poprzedniej edycji konkursu pierwsze miejsce zdobył zespół studentów z Krakowa, realizujący projekt szkoleń dla młodzieży szkół ponadpodstawowych "YOUrope needs YOU".

Oficjalna strona konkursu jest TUTAJ

Kontakt:
Piotr WOLSKI
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

* piotr.wolski@europarl.europa.eu
* (+48) 225 952 484
* (33-3) 881 73607 (STR)
* (+48) 665 851 836

(http://www.europarl.europa.eu/news, 19 listopada 2009 r.)