Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/234/53/j__zemke_podczas_debaty_p.html

J. Zemke podczas debaty PE w Strasburgu

W Strasburgu trwają (19-22 października) plenarne obrady Parlamentu Europejskiego. Już dwukrotnie podczas posiedzenia głos zabierał europoseł Janusz Zemke.


"Nowe" pieniądze na europejski plan odbudowy gospodarczej i 300 milionów euro dla sektora mlecznego - tego prawdopodobnie zażądają posłowie w głosowaniu nad budżetem UE. Poznamy nazwisko laureata Nagrody Sacharowa. Deputowani zajma sie też rezolucją w sprawie wolności mediów we Włoszech i w innych krajach. Parlament zainicjuje nową formę interpelacji poselskich. Będzie to trwająca godzinę tura pytań do przewodniczącego Komisji.

20 października br. europoseł J. ZEMKE zabrał głos w dwóch debatach plenarnych podczas wspomnianego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Pierwsza dyskusja dotyczyła budżetu Unii Europejskiej w 2010 r. Poseł wsparł projekt dotyczący zwiększenia do 245 mln euro środków na politykę obronną Unii Europejskiej. Środki te przeznaczone są m.in. na programy technicznej modernizacji, w czym będą mogły także uczestniczyć polskie podmioty.

Druga debata dotyczyła nauki języków obcych dla młodzieży w strefach przygranicznych. J. Zemke zaproponował, by część z planowanych środków przeznaczyć dla studentów, przygotowujących się do roli nauczycieli języków obcych.

(mtn, 21 października 2009 r.)