Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/3/4915/kcynia__niezwykly_konkurs.html

Kcynia. Niezwykły konkurs ekologiczny „Drugie życie śmieci”

7.03.2019  Dziś wręczono nagrody laureatom, ale konkurs trwał już od miesiąca. Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody
w Laskownicy przy współudziale Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kcyni. Konkursowi patronował poseł Janusz Zemke.

 

Konkurs „Drugie życie śmieci” wpisuje się w liczne inicjatywy ekologiczne w gminie Kcynia, popularyzujące wśród młodzieży idee ochrony środowiska. Od pięciu lat obok ZGKiM wspiera je poseł Janusz Zemke.Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy i dzieci z oddziału przedszkolnego. Wzięło w nim udział łącznie 15 uczniów.

Zadanie dla uczestników polegało na wykorzystaniu odpadów nadających się do przetworzenia (szkło, plastik, papier, metal i in.)
w nową, dekoracyjną i praktyczną rzecz. Prace oceniano w dwóch kategoriach klas: 0-3 i 4-8.Przy ocenie wzięto pod uwagę estetykę, funkcjonalność i kreatywność autora pracy.

Zagadnienia ekologiczne, stanowiące tło konkursu były przedmiotem pogadanek z uczniami w klasach.Cel konkursu określono bardzo szeroko, licząc na pobudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami ekologicznymi oraz kształtowanie takich postaw, które przyczyniać się będą do dbałości o stan środowiska naturalnego. Ponadto chodziło o uwrażliwienie uczestników konkursu na problematykę segregacji śmieci oraz rozbudzenie twórczego myślenia. Można zatem oczekiwać na kolejne edycje konkursu.

Komisję konkursową stanowili: dyrektor Szkoły Podstawowej Marzena Wessołowska, nauczyciele: Wioletta Chróścińska-Nowakowska i Anna Pachulska oraz przedstawicielka ZGKiM w Kcyni Agata Kasperska.Na zdjęciach: prace wykonane przez uczestników konkursu, których tworzywem były odpady, opakowania. Pracę z lewej wykonała Natalia Czyż
z klasy VI, laureatka I miejsca
w kategorii klas 4 - 8.

Laureatami konkursu zostali:

W kategorii klas 0-3:
I miejsce – Zuzanna Siwiak z oddziału przedszkolnego oraz Wiktoria Deresz z klasy I,
II miejsce – Paulina Siwiak z klasy II,
III miejsce – Wiktoria Jurek z klasy I.

W kategorii klas 4-8:
I miejsce – Natalia Czyż z klasy VI,
II miejsce – Michalina Grzybowska z klasy V,
III miejsce – Kacper Bączkowski z klasy VI oraz Oliwier Rocławski z klasy IV.

Poseł Janusz Zemke ufundował nagrody rzeczowe dla wszystkich laureatów konkursu. Były też pamiątkowe dyplomy, a prace wyeksponowano na wystawie.

nim
Fot. Robert Koniec