Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/7/4695/wystapienia_posla_j__zemk.html

Wystąpienia posła J. Zemke w Strasburgu

05.07.2018 Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 2-5 lipca br. poseł Janusz  Zemke zabierał głos w trzech kwestiach.

Janusz Zemke – występując w roli sprawozdawcy frakcji S&D – zabrał głos w debacie dotyczącej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Armenii, zobacz TUTAJ

Wziął też udział w dyskusji dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej z udziałem premiera RP Mateusza Morawieckiego, czytaj więcej...

Ponadto, J. Zemke wypowiedział się w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego Unii Europejskiej:

– Należę do osób, które uważają, że Europa musi brać większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Istotny jest oczywiście udział 25 z 28 unijnych państw w NATO, ale coraz ważniejsze będą własne zdolności wojskowe i przemysłowe. To zdolności naukowo-badawcze i przemysłowe decydują ostatecznie o jakości technicznego potencjału wojska.

Niepokojący jest w związku z tym fakt, że pracujące na potrzeby obronności placówki badawcze i przemysł przeżywają w Europie wiele problemów, do których głównie należy mała efektywność rozproszonych badań i wdrożeń oraz szczupłość środków finansowych na obronę.

Warto przypomnieć, że Europa jako całość wydaje na obronę tylko 1,34 % PKB.
Dobrym pomysłem jest zatem powołanie Europejskiego Funduszu Obronnego oraz wyodrębnienie po raz pierwszy w projekcie budżetu unijnego specjalnych środków na poprawę bezpieczeństwa i obrony, które w kolejnej perspektywie budżetowej powinny wynosić 32 miliardy euro.
Jeżeli plany te zostaną zrealizowane, to po roku 2021, powinniśmy zauważyć postęp w poziomie techniki wojskowej w Europie.

MT

Strasburg, 5 lipca 2018 r.