Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/2/2264/mateusz_piernikowski_rozp.html

Mateusz Piernikowski rozpoczął staż w Toruniu

Kolejny student rozpoczął staż w toruńskim biurze posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke.

 


Mateusz Piernikowski pochodzi z Włocławka, a obecnie kształci się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na kierunku politologia. Jak sam podkreśla, najbardziej interesuje go polityka oraz zagadnienia związane z marketingiem politycznym, czego wyrazem jest między innymi wybór specjalizacji w ramach kierunku studiów.

Swój staż Mateusz rozpoczął niezwykle aktywnie, uczestnicząc między innymi w spotkaniach z Wojciechem Olejniczakiem w Lipnie oraz Grzegorzem Kołodką w Toruniu.

Ponadto stażysta zaangażował się w prowadzenie zajęć na kursie komputerowym dla seniorów, w ramach programu realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim przez posła Janusza Zemke – „Komputer oknem na świat”.

Tomek Puławski

Bydgoszcz, 23 maja 2013 r.