Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/3/1852/uwaga__nabor_kandydatow_n.html

Uwaga! Nabór kandydatów na staże studenckie w biurach poselskich

Poseł Janusz Zemke ogłasza kolejny, piąty nabór kandydatów na studenckie staże europejskie w zagranicznych i krajowych biurach poselskich. Nabór potrwa do
4 listopada br.

W tym czasie chętni do odbycia stażu powinni przesłać na adres t.pulawski@onet.eu swoje CV oraz list motywacyjny. Każdy, kto prześle aplikację, otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia dokumentów oraz informację o dalszym procesie wyboru kandydatów.

Program staży europejskich organizowanych przez posła Janusza Zemke rozpoczął się w październiku 2009 roku. Do tej pory w stażach uczestniczyło 69 osób.

Eurostaże organizowane przez Janusza Zemke są skierowane do studentów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy studiują na uczelniach w regionie.

Kandydatów na stażystów poszukujemy wśród studentów określonych kierunków – politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa, europeistyki, logistyki, transportu oraz turystyki i rekreacji.

Kandydaci aplikujący o przyjęcie na staż powinni osiągać dobre wyniki w nauce, a także wykazywać się aktywnością społeczną i obywatelską, wykraczającą poza obowiązki akademickie.

Warunkiem przyjęcia na staż będzie także dobra znajomość języka angielskiego.

Więcej informacji na temat eurostaży znajduje się na tej stronie internetowej (www.janusz-zemke.pl) w zakładce STAŻE STUDENCKIE.

Zachęcam także do zapoznania się z VADEMECUM STAŻYSTY

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zadawania pytań oraz przesyłania swoich aplikacji na adres e-mail: t.pulawski@onet.eu.

Tomasz Puławski
asystent posła J. Zemke ds. staży studenckich

Bydgoszcz, 15 października 2012 r.