Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/4/1492/nowi_stazysci_w_krajowych.html

Nowi stażyści w krajowych biurach posła

Od początku stycznia w biurach posła Janusza Zemke w województwie kujawsko-pomorskim pracuje dwoje nowych stażystów.

W bydgoskim biurze staż odbywa Agnieszka Makowska, studentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Agnieszka ukończyła studia na kierunku administracja, a obecnie przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej na kierunku pedagogika społeczna.
Jak sama podkreśla interesują ją sprawy społeczne, a zwłaszcza działalność mająca na celu pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, czego wyrazem była praktyka w Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia" w Bydgoszczy oraz pomoc w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

W biurze posła w Toruniu od początku roku pracuje Gniewomir Ott – pochodzący z Kęsowa w powiecie tucholskim, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Gniewomir uczy się obecnie na kierunku stosunki międzynarodowe, a obecnie jest w trakcie pisania pracy magisterskiej.
Gniewomir podkreśla swoje zainteresowania bezpieczeństwem międzynarodowym oraz restrukturyzacją i modernizacją polskich sił zbrojnych. Jest również bardzo przywiązany do swoich rodzinnych stron. Gniewomir ma za sobą działalność w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Kęsowa, gdzie odpowiadał między innymi za pracę nad wytyczeniem atrakcyjnych turystycznie szlaków rowerowych.
W ramach stażu studenci zaangażowali się w bieżącą działalność posła w regionie kujawsko-pomorskim. Jednym z przejawów ich aktywności jest prowadzenie zajęć w ramach kursu komputerowego dla seniorów. Stażyści będą pracować w biurach poselskich do końca lutego.

Tomek Puławski
asystent posła ds. staży

Bydgoszcz, 1 lutego 2012 r.