Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/4/1565/a__makowska__szkoda__ze_s.html

A. Makowska: Szkoda, że staż trwał tak krótko

Z początkiem 2012 roku rozpoczęłam staż w krajowym biurze posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke. Mój staż trwał do 29 lutego. Były to zdecydowanie za krótkie dwa miesiące.

Dzień w biurze rozpoczynałam o godzinie 10.00, a czas pracy był dostosowany do planu zajęć na uczelni. Już w pierwszym tygodniu miałam okazję uczestniczyć w otwarciu nowego Punktu Informacyjnego europosła i pracowni komputerowej w Nakle nad Notecią. Tego samego dnia brałam też udział w spotkaniu noworocznym SLD w Nakle, a także w spotkaniu z członkami Klubu Żołnierzy Rezerwy. Dzień później uczestniczyłam w spotkaniu z posłem poświęconemu strategii działań posła i jego biura w roku 2012. Można więc powiedzieć, że na początek zostałam rzucona od razu na głęboką wodę. Po raz drugi miałam okazję spotkać się z posłem pod koniec mojego stażu kiedy cały tydzień przebywał w Kujawsko-Pomorskiem.

Podczas stażu zdobyłam wiele ciekawych doświadczeń i wiadomości. Mogłam zobaczyć na własne oczy jak wygląda praca eurodeputowanego oraz na czym polega działalność jego biur poselskich. Codziennie w biurze miałam do wykonania szereg zadań, które koncentrowały się wokół bieżącej obsługi biura (odpisywanie na zaproszenia skierowane do posła, wysyłanie korespondencji), jak również innych działań i aktywności realizowanych pod patronatem posła (przygotowanie scenariusza konkursu wiedzy o UE, raport o działalności europosłów itp.

Jako stażystka podjęłam się również prowadzenia kursu komputerowego dla seniorów w ramach poselskiego projektu „Komputer oknem na świat”. Początkowo byłam tym faktem przerażona, jednak 16 godzin kursu w pierwszej grupie bardzo szybko zleciało i bez wahania zdecydowałam się poprowadzić kurs w następnej grupie. Pomimo tego, że mój staż dobiegł końca, zadeklarowałam już chęć prowadzenia zajęć w co najmniej jeszcze jednej grupie, gdyż uważam, że jest to możliwość zdobycia doświadczenia a zarazem podzielenia się swoimi umiejętnościami z ludźmi, którzy bardzo chcą uniknąć wykluczenia z cyfrowego świata.

Podsumowując mój staż, muszę przyznać, że bardzo wiele się nauczyłam oraz zdobyłam doświadczenie, które będzie przydatne w poszukiwaniu stałej pracy. Staż pomógł mi również otworzyć się na innych, poszerzył moje horyzonty i zainteresowania oraz był źródłem nowych i ciekawych przeżyć. Żałuję jedynie, że trwał on tak krótko.

Agnieszka Makowska

Bydgoszcz, 2 marca 2012 r.