Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/4/1643/program_stazy_europejskic.html

Program staży europejskich w biurach posła

Poseł Janusz Zemke sukcesywnie realizuje program staży studenckich w krajowych biurach. Od stycznia u boku eurodeputowanego pracowało już ośmioro stażystów, a wkrótce dołączą do nich kolejni.

Obecnie staże odbywają, lub wkrótce je rozpoczną, studenci z naszego regionu: Kamila Kalinowska, Aleksandra Mofina, Paulina Zielińska, Tomasz Ziółkowski, Piotr Kowal oraz Mateusz Chmielewski.

Głównym celem staży jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy eurodeputowanego Janusza Zemke oraz włączenie ich w bieżącą pracę biura poselskiego. Stażyści uczestniczą w rozmaitych wydarzeniach społecznych, politycznych i edukacyjnych reprezentując europosła, a jednocześnie gromadząc wiedzę na temat funkcjonowania społeczności lokalnej oraz mechanizmów działania władz samorządowych. Ponadto w ramach staży studenci mają okazję do zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, roli eurodeputowanych oraz miejsca Polski we Wspólnocie Europejskiej.

Staż stwarza także możliwość dostępu do wielu ciekawych materiałów i źródeł pomocnych w pisaniu prac dyplomowych o tematyce powiązanej z Unią Europejską.

Jednym z głównych zadań stawianych przed studentami w czasie stażu jest aktywne włączenie się w realizację projektu „Komputer oknem na świat”. Istotą tego przedsięwzięcia jest organizacja bezpłatnych kursów dla osób z pokolenia powyżej 50 roku życia, w celu zapoznania ich z podstawami obsługi komputera i poruszania się po Internecie. Stażyści europosła prowadzą na tych kursach zajęcia, wprowadzając seniorów w tajniki cyfrowego świata, sami zdobywają cenne doświadczenia.

W bydgoskim biurze posła

Kamila Kalinowska, studentka politologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przygodę z biurem eurodeputowanego rozpoczęła już w lutym, jako praktykantka. Obecnie Kamila, pochodząca ze Świętosławia niedaleko Włocławka, odbywa już staż i aktywnie angażuje się w prace biura poselskiego. Stażystka ma za sobą prowadzenie zajęć na pierwszym kursie komputerowym i właśnie przymierza się do prowadzenia zajęć dla kolejnej grupy seniorów.

Aleksandra Mofina odbywa staż w Bydgoszczy, jednak na co dzień studiuje prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie stażystka jest już na finiszu pisania pracy magisterskiej. Ola interesuje się prawem europejskim i jego wpływem na ustawodawstwo krajowe, a szczególną dziedziną prawa, która ją interesuje jest prawo pracy. Podczas stażu w biurze posła Aleksandra miała m.in. okazję uczestniczyć w sesji rady miejskiej w Kcyni.

Staże w Inowrocławiu

Paulina Zielińska odbywa staż w Inowrocławiu. Paulina jest studentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach historia oraz bibliotekoznawstwo. Oprócz obowiązków uczelnianych, aktywnie udziela się w organizacjach pozarządowych. Paulina jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Inowrocławiu oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia. Jak sama przyznaje, podczas stażu chciałaby propagować wśród mieszkańców Inowrocławia i regionu wiedzę na temat integracji europejskiej oraz środków pomocowych dostępnych w ramach funduszy unijnych.

Mateusz Chmielewski jest od urodzenia związany z Inowrocławiem. Obecnie studiuje zarządzanie na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, a swoje zainteresowania w obrębie studiów ogniskuje wokół zagadnień logistyki w biznesie, szczególnie w ujęciu międzynarodowym. Mateusz doskonale sprawdza się także w roli trenera warsztatów komputerowych. Do tej pory prowadził on zajęcia w czterech grupach i wstępnie zadeklarował już, że chętnie podejmie się pracy z kolejnymi seniorami, nawet po zakończeniu własnego stażu u europosła.

Na stażu w Toruniu

Tomasz Ziółkowski pochodzi z miejscowości Mazowsze-Parcele w gminie Czernikowo i obecnie pracuje jako stażysta w biurze posła w Toruniu. Tomasz studiuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na kierunku politologia, a specjalność jego studiów to media i komunikacja społeczna. Ma on za sobą między innymi praktyki w Departamencie Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, podczas których zapoznał się z rzeczywistym wymiarem wdrażania pomocy unijnej w naszym regionie. W ramach stażu Tomek uczestniczył między innymi w sesji rady miasta Torunia. Jak sam przyznał udział w sesji rady był dla niego całkowicie nowym doświadczeniem, gdyż nigdy wcześniej nie miał okazji zapoznać się na żywo z pracą władz samorządowych.

Staż we Włocławku

Kilka dni temu staż we włocławskim biurze posła Janusza Zemke zakończył Piotr Kowal. Piotr jest studentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jak twierdzi ,wybór kierunku studiów nie był przypadkowy. Wśród zagadnień prawnych szczególnie interesuje go proces stanowienia prawa wspólnotowego oraz mechanizmy jego wdrażania i na tym zagadnieniu zamierza skoncentrować swoją uwagę w trakcie studiów. Na stażu Piotr szczególnie zaangażował się w prowadzenie kursów komputerowych dla seniorów. Ponadto stażysta reprezentował posła w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej organizowanych we włocławskich szkołach ponadgimnazjalnych. Wspólnie z asystentką posła – Beatą Nejman – Piotr wręczał nagrody i upominki laureatom konkursów.
Warto również dodać, że Piotr Kowal aktywnie angażuje się w działalność społeczną i polityczną. Jako działacz Federacji Młodych Socjaldemokratów, dzięki swojemu zaangażowaniu 31 marca br. został wybrany przewodniczącym kujawsko-pomorskiej FMS.

Tomek Puławski
asystent posła ds. staży

Bydgoszcz, 17 kwietnia 2012 r.